About

Stichting Vredestuin is verantwoordelijk voor de Vredestuin (Park Pompenburg) en de Vredestuin Noord (Gordelweg)

Het tuinconcept is beproefd: tuinieren voor vrede, vaste werkmomenten, produceren voor deelnemers en voor armoedebestrijding, tuinmaaltijden, het creëren van een ecologisch rijke zone en een oase van ontmoeting, verdieping en vrede in de stad. De locatie is uniek: zichtbaar in het centrum en aangesloten op de Luchtsingel. Lees hieronder meer over wat we doen en waarom.

Doe mee!
Kom eens langs tijdens één van de werkmomenten en leer de tuinen kennen. Je hoeft je niet aan te melden! Tijdens extreem weer gaat het werkmoment niet door.

Tuinieren voor Vrede

Op deze manier dient stichting Vredestuin invulling te geven aan een visie van geweldloosheid, liefde en rentmeesterschap.  Door niemand uit te sluiten en door te produceren voor basisbehoeftes en armoedebestrijding, wordt een economie van eenvoud en inclusiviteit in de praktijk gebracht. De Vredestuin is plek waar gebouwd wordt aan een cultuur van vrede in de lokale gemeenschap in het hart van Rotterdam. Klik hier voor een uitgebreide onderbouwing van de visie.

Stadslandbouw en Ambachtencentrum

Dat gebeurt door met de tuin land in dienst te stellen van de behoeftes van iedereen en speciaal van hen die het meest behoefte hebben (omdat ze uitgesloten worden en in armoede leven).

  • Inclusiviteit: de tuin is van iedereen die meedoet en iedereen is welkom om mee te doen.
  • Eenvoud: de tuin wordt gebruikt om groenten te verbouwen voor zelfvoorziening van ieder die meedoet en voor armoedebestrijdingsprojecten.

Maar er kunnen ook andere economische activiteiten ontwikkeld worden zoals het uitoefenen en aanleren van ambachten zoals het spinnen van wol, het bakken van brood, het vervaardigen van kleding.

Leercentrum

De tuin wordt gebruikt voor allerlei cursussen: praktische cursussen zoals biologische stadslandbouw, permacultuur en lokale ambachten, maar ook cursussen gericht op het verdiepen en verspreiden van duurzaam en geweldloos gedachtegoed op gebieden zoals economie, ethiek, armoedeproblematiek, sociale bewegingen etc.

Leefcentrum

De tuinen doen dienst als ontmoetingsplek of ‘leefcentrum’ waar buurtgenoten en andere deelnemers elkaar leren kennen een deel van hun leven met elkaar delen. Door samen te werken op het land, door tijdens theepauzes en tuinmaaltijden bij te kletsen, door het organiseren van allerlei leuke activiteiten, kan een tuin een ideale bijdrage leveren aan de gemeenschapszin in de wijk en verbondenheid met elkaar en met de natuurlijke omgeving.

Permacultuur

Bij de inrichting van de tuinen wordt gebruik gemaakt van permacultuur-principes, zoals het sluiten van kringlopen, het gebruik van nuttige ecologische relaties tussen planten en andere organismen in de tuin, het ontwikkelen van een hoge mate van biodiversiteit, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en diensten en de zonering van en interactie tussen verschillende plantenlagen. De zorg voor de aarde en voor de medemens staat centraal bij de inrichting van de tuin.

Organisatie

Om te voldoen aan een insluitende economie zijn  de tuinen van iedereen die meedoet. En iedereen is welkom om meet te doen: mee te delen in het werk en de oogst, maar ook in de besluitvorming. In de praktijk betekent dit, dat wie intensiever meedoet ook een intensievere invloed heeft op de besluitvorming en het vormgeven van het gehele project. Daarnaast kan iedereen wensen kenbaar maken door contact op te nemen.

Stichting Vredestuin

De tuinen worden ondersteund door Stichting Vredestuin. De stichting draagt de uiteindelijke verantwoordelijk voor het zakelijk verkeer en de officiële afspraken met de gemeente en andere samenwerkende organisaties. Ook waakt de stichting over de idealen en principes van het project. Maar de stichting stelt zich bij deze taken dienstbaar op aan de democratische besluitvorming op de tuin. Alleen op die manier kan de tuin eigen gemaakt worden door ieder die meedoet.

Stichting Vredestuin is op 18 mei 2011, per notariële acte opgericht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit:

  • Daniel Opbroek (Penningmeester)
  • Rutger Henneman (Voorzitter, Secretaris)

Stichting Vredestuin is verantwoordelijk de Vredestuin (Park Pompenburg) en voor Vredestuin Noord (Gordelweg) en ondersteunt ad hoc (op aanvraag) ook andere onafhankelijke projecten zoals het tijdschrift Het Potentieel (http://www.hetpotentieel.org).

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact met ons op.

Financiën

De tuinen worden financieel ondersteund door Stichting Vredestuin die voor dit project subsidies aanvraagt, fondsen en donaties werft. Donaties voor de Vredestuin zijn van harte welkom. U kunt doneren op de rekening van Stichting Vredestuin bij de Triodos Bank:

rekeningnummer: 19.85.39.770

op naam van Stichting Vredestuin te Rotterdam

Vermeldt a.u.b. ‘Vredestuin’ of ‘Vredestuin Noord’, als u wilt dat uw donatie specifiek voor één tuin gebruikt wordt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s