Vredestuin Couwenburg

Buurtmoestuin

Vredestuin Couwenburg is een buurtmoestuin van 1200 m2 in het eetbare Park Pompenburg in het hartje van Rotterdam. Op de tuin zal voornamelijk groenten en kruiden worden verbouwd. De tuin is van iedereen die meedoet en iedereen is welkom om mee te doen. Een deel van de oogst is bestemd voor eigen gebruik (zelfvoorziening) van de deelnemers. Een ander deel gaat naar armoedebestrijdingsprojecten. Ook wordt er met allerlei activiteiten gebouwd aan een levendige buurt waar men zich verbonden voelt met elkaar en de groene omgeving.

 

Tuinieren voor Vrede

Op deze manier dient de Vredestuin invulling te geven aan een visie van geweldloosheid, liefde en rentmeesterschap. Het tuinieren op de Vredestuin is een vorm van verzet tegen de huidige economie van geweld, hebzucht en uitsluiting. Door niemand uit te sluiten en door te produceren voor basisbehoeftes en armoedebestrijding, wordt een economie van eenvoud en inclusiviteit in de praktijk gebracht. De Vredestuin is plek waar gebouwd wordt aan een cultuur van vrede in de lokale gemeenschap in het hart van Rotterdam. Klik hier voor een uitgebreide onderbouwing van de visie.

 

Stadslandbouw en Ambachtencentrum

Dat gebeurt door met de tuin land in dienst te stellen van de behoeftes van iedereen en speciaal van hen die het meest behoefte hebben (omdat ze uitgesloten worden en in armoede leven).

  • Inclusiviteit: de tuin is van iedereen die meedoet en iedereen is welkom om mee te doen.
  • Eenvoud: de tuin wordt gebruikt om groenten te verbouwen voor zelfvoorziening van ieder die meedoet en voor armoedebestrijdingsprojecten.

Maar er kunnen ook andere economische activiteiten ontwikkeld worden zoals het uitoefenen en aanleren van ambachten zoals het spinnen van wol, het bakken van brood, het vervaardigen van kleding.

 

Leercentrum

De tuin zal ook gebruikt worden voor allerlei cursussen: praktische cursussen zoals biologische stadslandbouw, permacultuur en lokale ambachten, maar ook cursussen gericht op het verdiepen en verspreiden van duurzaam en geweldloos gedachtegoed op gebeiden zoals economie, ethiek, armoedeproblematiek, sociale bewegingen etc.

 

Leefcentrum

Ook kan de tuin dienst doen als ontmoetingsplek of ‘leefcentrum’ waar buurtgenoten en andere deelnemers elkaar leren kennen een deel van hun leven met elkaar delen. Door samen te werken op het land, door tijdens theepauzes en tuinmaaltijden bij te kletsen, door het organiseren van allerlei leuke activiteiten, kan een tuin een ideale bijdrage leveren aan de gemeenschapszin in de wijk en verbondenheid met elkaar en met de natuurlijke omgeving.

 

Permacultuur

Bij de inrichting van de tuin maakt de Vredestuin gebruik van permacultuur-principes, zoals het sluiten van kringlopen, het gebruik van nuttige ecologische relaties tussen planten en andere organismen in de tuin, het ontwikkelen van een hoge mate van biodiversiteit, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en diensten en de zonering van en interactie tussen verschillende plantenlagen. Daarbij wordt ook gestreefd naar een actieve interactie met de rest van het Park Pompenburg wat deels eetbaar is en deels ondersteunende ecologische en sociale functies vervult. De zorg voor de aarde en voor de medemens staat centraal bij de inrichting van de tuin.

 

Organisatie

Om te voldoen aan een insluitende economie is de Vredestuin Couwenburg van iedereen die meedoet. En Iedereen is welkom om meet te doen: meet e delen in het werk en de oogst, maar ook in de besluitvorming. In de praktijk betekent dit, dat wie intensiever meedoet ook een intensievere invloed heeft op de besluitvorming en het vormgeven van het gehele project. Daarnaast kan iedereen wensen kenbaar maken door contact op te nemen.

 

Stichting Vredestuin

Vredestuin Couwenburg is geïnitieerd en wordt ondersteund door Stichting Vredestuin. De stichting draagt de uiteindelijke verantwoordelijk voor het zakelijk verkeer en de officiële afspraken met de Gemeente en andere samenwerkende organisaties. Ook waakt de stichting over de idealen en principes van het project. Maar de stichting stelt zich bij deze taken dienstbaar op aan de democratische besluitvorming op de tuin. Alleen op die manier kan de tuin eigen gemaakt worden door ieder die meedoet.

De Stichting Vredestuin is op 18 mei 2011, per notariële acte opgericht, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur bestaat uit:

  • Daniel Opbroek (Penningmeester)
  • Anne-Lise Vredenbregt (Bestuurslid)
  • John Peper (Bestuurslid)
  • Rutger Henneman (Voorzitter, Secretaris)

De Stichting Vredestuin is ook verantwoordelijk voor de Gandhituin aan de Gordelweg (www.gandhituin.org) en ondersteunt ad hoc (op aanvraag) ook andere onafhankelijke projecten zoals het tijdschrift Het Potentieel (www.hetpotentieel.org).

Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact met ons op.

 

Financiën

De Vredestuin Couwenburg wordt financieel ondersteund door Stichting Vredestuin die voor dit project subsidies aanvraagt, fondsen en donaties werft. Donaties voor de Vredestuin zijn van harte welkom. U kunt doneren op de rekening van Stichting Vredestuin bij de Triodos Bank:

rekeningnummer: 19.85.39.770

op naam van Stichting Vredestuin te Rotterdam

Vermeldt a.u.b. ‘Vredestuin Couwenburg’, als u wilt dat uw donatie specifiek voor de Vredestuin gebruikt wordt en niet voor andere projecten van Stichting Vredestuin zoals de Gandhituin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s